• Milieupool en Kenniscentrum

    Milieupool en Kenniscentrum

Milieupool en Kenniscentrum

Bij de Nederlandse Milieupool (NMP) is een aantal verzekeraars aangesloten. Elke verzekeraar heeft een aandeel in alle door hen afgesloten Milieu Schade Verzekeringen.

Milieupool

Bij de Nederlandse Milieupool (NMP) (hierna te noemen Milieupool) zijn een aantal verzekeraars aangesloten, die elk een aandeel hebben in alle door hen afgesloten Milieu Schade Verzekeringen (MSV). Het NMP-Bureau is ondergebracht en gemanaged binnen de Vereende Het NMP-bureau verzorgt voor de deelnemende verzekeraars administratieve werkzaamheden op het gebied van de verrekening van schades en premies binnen de Pool. Daarnaast monitort het NMP-Bureau ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en verzekeringen, adviseert haar leden, overlegt met het Bestuur van de NMP en stelt actuele informatie over milieu en verzekeringen beschikbaar aan de leden van de milieupool en het Kenniscentrum.

 

Bij de Milieupool of het Bureau zelf kunnen geen Milieu Schade Verzekeringen (MSV’s) worden aangevraagd of afgesloten. Dat kan wel bij alle verzekeraars die op dit moment MSV’s aanbieden, ongeacht of zij lid zijn van de pool en/of het Kenniscentrum. Daarnaast is het de verzekeraar zelf die beslist of men een risico accepteert en zo ja, tegen welke premies en voorwaarden.

 

Kenniscentrum

De naam kenniscentrum zegt alles. Door de jarenlange ervaring op het gebied van milieuschade en het verzekeren ervan in het bijzonder, beschikken wij binnen de Vereende over een grote deskundigheid. Deze kennis wordt aan de Nederlandse verzekeringsmarkt beschikbaar gesteld. Iedere verzekeraar, die een MSV aanbiedt, kan door lid te worden van het Kenniscentrum Milieu een beroep doen op de ruime kennis en ervaring. Deelnemers in de Milieupool zijn automatisch lid van het Kenniscentrum.

 

Het Team

Het team bestaat uit 3 mensen: een officemanager, een verzekeringsspecialist en een manager. De officemanager zorgt dat de administratie over vlekkeloos verloopt. De verzekeringsspecialist en de manager zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het vlak van milieu en verzekeren. Zij beantwoorden uw vragen. De adviesfunctie voor de MSV richting de verzekeringnemer ligt bij de verzekeraars zelf. 

 

Lid worden van de Milieupool of van het Kenniscentrum Milieu?

Krijgt u als verzekeraar vragen van uw klanten over een MSV? Of wilt u deze verzekering graag gaan aanbieden? Door lid te van het kenniscentrum Milieu krijgt u toegang tot actuele en volledige informatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Milieu en verzekeringen .

 

Voor vragen, neem hier contact met ons op. 

Portal (extranet) voor verzekeraars

Bij de Milieupool en het Kenniscentrum aangesloten verzekeraars hebben toegang tot een portal. Deze portal (Eros) kan worden gebruikt als acceptatietool voor de MSV. Een assurantieadviseur dient bij een verzekeraar een verzoek in voor een MSV. Aan de hand van een aantal criteria dient de verzekeraar of de tussenpersoon zelf vervolgens een verzoek voor een offerte in via de portal.

Het Portal genereert een premie op basis van de ingevoerde criteria over het te verzekeren risico. Deze premie is een richtpremie en geldt als minimum voor de bijdrage van de verzekeraar in de pool. De verzekeraar is geheel vrij in het berekenen van een premie voor de verzekeringnemer.

 

Is afgifte van een offerte op basis van de door de tussenpersoon ingevulde criteria via Eros niet mogelijk? Dan komt de aanvraag bij  een specialist van de Milieupool terecht. De specialist zal dan verder onderzoeken of een offerte kan worden afgegeven. Ook na afgifte van een offerte is het de verzekeraar die beslist of een polis wordt afgegeven.