Dekking Milieuschadeverzekering

Dekking Milieuschadeverzekering

Wat vergoedt de Milieuschadeverzekering (MSV)? Het antwoord op die vraag is simpel. Het opruimen van de verontreiniging die is ontstaan door een onvoorziene uitstoot van stoffen of gassen. Het kan dan gaan om stoffen, zoals asbest. Daaraan is de laatste jaren veelvuldig aandacht besteed in de media bij branden en andere calamiteiten waarbij asbest is vrijgekomen. De dekking geldt voor zowel het eigen terrein van verzekerde maar ook voor verontreiniging die door werkzaamheden op terreinen van derden plaatsvindt.

Wat vergoedt de MSV? Het antwoord op die vraag is simpel. Het opruimen van de verontreiniging die is ontstaan door het onvoorzien vrijkomen van gassen, vloeistoffen en/of fijn verdeelde vaste stoffen. Het kan dan gaan om stoffen zoals asbest. In de media is de laatste jaren veel aandacht besteed aan branden en andere calamiteiten waarbij asbest is vrijgekomen. De dekking geldt voor zowel het eigen terrein van verzekerde, maar ook voor verontreiniging die door werkzaamheden op terreinen van derden plaatsvindt.

 

De  MSV dekt de financiële gevolgen van milieuschade en heeft een brede dekking. Onder de dekking vallen:

 • Saneringskosten, niet alleen op eigen terrein, maar ook bij derden;
 • Kosten van het opruimen en afvoeren van asbest
 • Onderzoekskosten
 • Bereddingskosten
 • kosten die een gevolg van sanering zijn, zoals:
  • kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging  beschadigd zijn
  • herstelkosten van bestrating en beplanting die voor de sanering zijn verwijderd;
  • bedrijfsschade als gevolg van een sanering

 

Wat verzekert de MSV niet?

Hoewel de MSV een brede dekking heeft, zijn er toch aantal milieuschades uitgesloten:

 • Luchtverontreiniging
 • Verontreiniging die al aanwezig is, de “bestaande verontreiniging”
 • Personenschade
 • Milieuschade veroorzaakt door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks. Daarvoor kunt u een tankpolis afsluiten.