Disclaimer

De Milieupool besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling, actualiteit en betrouwbaarheid van de website en de gegevens daarop. De Milieupool streeft er naar dat ook de informatie die door middel van de zoekfunctie gegeven wordt correct is en dat deze zoekfunctie juist en ononderbroken functioneert. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. De Milieupool is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet, e-mail of door technische storingen.

Alle informatie op deze site kan zonder voorafgaande aankondiging door de Milieupool worden gewijzigd. De Milieupool kan niet garanderen, dat de op de site vermelde hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd. De Milieupool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen.