Asbestregels vergroten noodzaak milieuschadeverzekering

Vanaf januari van dit jaar is de Vereende partner van AM-web. Dit betekent dat wij met enige regelmaat onze kennis delen met de lezers van AM-web. Vorige week hebben wij een artikel geplaatst over de Nederlandse Milieupool. In dit artikel laat manager Hans van der Wouden u kennis maken met de werking van deze pool.

De Vereende beheert verschillende pools. De Nederlandse Milieupool is één van de pools, maar wel eentje met een duidelijk afwijkende rol. Zijn de Atoom- en Terrorismepool vooral oplossingen voor (bijna) onverzekerbare risico’s, de milieupool is een samenwerkingsverband van verzekeraars die een milieuschadeverzekering te bieden. De behoefte aan zo’n verzekering wordt de komende jaren groter, voorspelt manager Hans van der Wouden.

De eerste Milieupool stamt uit de jaren negentig van de vorige eeuw. “Voorheen boden verzekeraars met name aansprakelijkheidsdekkingen aan voor milieuschaden zegt Van der Wouden. In de jaren negentig steeg het aantal asbestclaims en verzekeraars wilden dat toen niet meer dekken. Er is toen een apart product gemaakt, dat geen aansprakelijkheidsdekking bood, maar een zogeheten first party-verzekering was. Zeg maar een schadeverzekering voor milieu-ongelukken.”

Kartel

De toenmalige toezichthouder stak er echter een stokje voor: “Er deden zo veel verzekeraars aan mee, dat men het beoordeelde als een verstoring van de markt. Dat heeft ertoe geleid dat we nu een tweede versie van de Milieupool hebben: de NMPII. Daaraan doet een groot aantal verzekeraars niet meer mee; het is een beperkt aantal verzekeraars. We hebben ook een beperkt marktaandeel.”

Anders dan de Terrorismepool en de Atoompool is de Milieupool dus geen oplossing voor een niet of moeilijk verzekerbaar risico. “Je kunt het zien als een soort co-assurantie. Elke deelnemer tekent voor een bepaald percentage mee op het risico. Wij verkopen als Vereende geen polissen, maar managen het programma. De verzekeraars bieden de verzekering zelf aan. Wij beoordelen bij schade of het een schadegeval is voor de pool: zijn de gemaakte afspraken nagekomen?” Voor alle duidelijkheid, de verzekeraars zijn vrij om risico’s te accepteren of niet. De schadebehandeling ligt in beginsel ook bij verzekeraars zelf. Naast de milieupool, waar de leden een beroep op kunnen doen, bemensen wij ook het Kenniscentrum. Hierop kunnen ook niet poolleden, die overigens wel lid moeten zijn van het kenniscentrum, een beroep doen met vragen op het gebied van milieu en verzekeringen.

De Milieu Schade Verzekering dekt de kosten van het opruimen van de verontreiniging die is veroorzaakt door onvoorziene uitstoot van gassen of (vloei)stoffen. “Niets meer en niets minder”. Schade aan personen is niet verzekerd. Het opruimen wordt vergoed voor het eigen terrein en grondgebied van derden. “De schuldvraag speelt geen rol. Maar je moet je als bedrijf natuurlijk wel aan de regels houden en de benodigde vergunningen hebben.”

Asbest

Op milieugebied houdt asbest ook anno 2017 nog de gemoederen bezig. “In 2024 mogen er in Nederland bijvoorbeeld nergens meer daken zijn waarin asbest is verwerkt. Daken worden door de jaren heen aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen.” Volgens Van der Wouden gaat de regelgeving impact hebben op de verzekeringsbranche. “Verzekeraars zullen na 1 januari 2024 schade door asbest afkomstig van daken niet meer dekken, ook niet op een brand- of aansprakelijkheidspolis. Dat kan consequenties hebben voor de markt. Volgens asbestsaneerders is het twijfelachtig of het lukt om alle daken voor 2024 asbestvrij te maken. Bij huizen en bedrijfspanden die tot 1993 zijn gebouwd, kan asbest gebruikt zijn.”

Agrarische en chemische bedrijven

Het milieu krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht: CO2-uitstoot staat bij veel bedrijven op de agenda. Dat heeft echter geen invloed op de werkwijze van de milieupool. “Wij houden ons alleen bezig met verontreinigingen en het opruimen ervan. In onze portefeuille zitten dan ook vooral agrarische en bedrijven die milieubelastende stoffen gebruiken of opslaan. Schade is vaak het gevolg van menselijke fouten. De bewustwording op milieugebied zou nog wel beter kunnen. Tankstations mogen zich in veel gemeenten niet meer in woonwijken vestigen. Maar dat neemt niet weg dat gevaarlijke stoffen voor problemen kunnen zorgen.” “De dekking varieert van twee en een halve ton tot 2,5 miljoen. Voor grote bedrijven betekent dit dat men zich bij andere partijen, zoals de internationale markt, verzekert”.

Hoe meer risico, hoe veiliger

De milieuregels worden strenger zegt Van der Wouden. “Je zou kunnen zeggen: hoe risicovoller het bedrijf, hoe strenger de regels”. Ook de verandering van ons klimaat kan van invloed zijn op het ontstaan van milieuverontreiniging. Er zijn ook veel agrarische bedrijven die bijvoorbeeld nog een schuurtje op het land hebben staan waar asbest in zit. Met de toegenomen intensiteit van lokale buien komt het vaker voor dat er bij een storm een boom op het schuurtje valt of dat er hagel door de dakbeplating heen komt, waardoor asbest vrij komt.

Onvoorziene uitstoot van gassen lijkt een lastiger opruimkwestie. “Gas kun je niet opruimen. Maar je kunt wel iets doen aan deeltjes die neerslaan op gebouwen of kleding. Bij een brand kan veel roet neerslaan. Die deeltjes verspreiden zich vrij ver in de omgeving.”

Tankpolis

Behalve de MSV kunnen bedrijven ook een Tankpolis sluiten bij een deelnemer van de milieupool. “Schade door een lekkende tank is uitgesloten op de milieupolis. De Tankpolis wordt vaak door tankstations of op- of overslagbedrijven gesloten.”