Milieu en verzekeringen

Milieu en verzekeringen

Schadeverzekeringen dekken nauwelijks of zeer beperkt milieuschade. Daardoor zijn veel  Nederlandse ondernemingen niet verzekerd tegen de gevolgen van milieuschade. Om ondernemingen toch de kans te bieden zich te verzekeren tegen deze gevolgen, is de Milieu Schade Verzekering (MSV) ontwikkeld.