Ontbinding Milieupool

De Milieupool in zijn huidige vorm is actief sinds 2008. Vanaf de start heeft de Milieupool zijn waarde bewezen. De Pool is een herverzekeringsconstructie, waarbij de deelnemers de door hen afgesloten Milieuschadeverzekeringen inbrengen bij de Milieupool. Vanuit de Milieupool opereert daarnaast het Kenniscentrum Milieu, waar verzekeraars terecht kunnen voor advies over milieurisico’s en het verzekeren daarvan via de Milieuschadeverzekering. Ook verzekeraars die geen lid zijn van de pool, kunnen lid zijn van het Kenniscentrum.

In de loop van de jaren hebben steeds meer verzekeraars, niet in de laatste plaats door gebruik te maken van het Kenniscentrum Milieu, zelf de nodige ervaring opgebouwd. Hierdoor liep de behoefte aan informatie gestaag terug waardoor het aantal leden van Kenniscentrum Milieu inmiddels een kritieke ondergrens heeft bereikt.

De Milieuschadeverzekering wordt tegenwoordig door verreweg het grootste deel van de Nederlandse schadeverzekeraars aangeboden. Genoemde ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat besloten is de Milieupool per 31 december 2019 te ontbinden.

De leden van de Milieupool zijn verantwoordelijk voor de verzekeringsportefeuilles en zullen over de gevolgen hiervan zelf richting het met hen samenwerkende intermediair communiceren.

De Vereende benadrukt dat de Milieupool een voorbeeld is geweest van goede samenwerking tussen de deelnemers waardoor een relatief onbekend en in de ogen van velen onverzekerbaar risico toch verzekerbaar is gebleken. De Vereende heeft de samenwerking met de leden van de Milieupool en het Kenniscentrum als zeer waardevol ervaren.