Ondergrondse tanks en milieuschade

Ondergrondse tanks en milieuschade

Het opslaan, laden, lossen of overhevelen van vloeibare brandstoffen in een tank, kan een aanzienlijke bodemverontreiniging veroorzaken. Aan eigenaren of gebruikers van ondergrondse tanks is om die reden een verzekeringsplicht opgelegd. De Tankpolis verzekert de risico’s die samenhangen met de opslag van vloeibare brandstoffen in een ondergrondse tank. Met deze polis voldoen ze aan de plicht tot financiële zekerheid. Het bedrag van de financiële zekerheidsstelling bedraagt € 225.000,- per tank.

 

Wat valt er onder de dekking van de Tankpolis?

De Tankpolis biedt primair dekking voor de kosten van een sanering. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een sanering op eigen terrein of aangrenzende terreinen.

Onder de dekking vallen:

 • Saneringskosten
 • Onderzoekskosten
 • Bereddingskosten
 • Kosten die het gevolg zijn van een sanering zoals:
  • noodzakelijke kosten om een de sanering uit te voeren
  • kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging  beschadigd zijn
  • herstelkosten van bestrating en beplanting die voor de sanering zijn verwijderd;
  • bedrijfsschade als gevolg van een sanering

 

Voordeel aanmelding CoFiZe

Is uw klant bij CoFiZe aangesloten? Dan hanteren wij een verkort acceptatietraject voor een MSV. Uw klant hoeft bij de aanvraag alleen maar een afschrift van een geldig CoFiZe-certificaat mee te sturen.